Es consumeix energia solar quan se’n disposa i quan les condicions no ho permeten s’activa un grup electrogen. Gràcies als nostres amics